Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

6:38, luni, 18 iunie, 2012

Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir a liturghisit la Catedrala „Naşterea Domnului”

În cea de a doua Duminică după Rusalii, ÎPS Mitropolit Vladimir împreună cu slujitorii Catedralei „Naşterea Domnului” au săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.

După cum şi se cuvine în post, sfântul locaş a devenit neîncăpător pentru credincioşii din capitală care au venit să se roage Bunului Dumnezeu şi sfinţilor Săi, întărindu-se spiritual pentru a face faţă tuturor ispitelor şi greutăţilor vieţii.

Pe lângă cererile făcute cu umilinţă în faţa Atotţiitorului, creştinii au mai venit în această zi la biserică spre a mulţumi Tatălui Ceresc pentru toate binefacerile sale şi pentru faptul că cu toată nimicnicia şi întinăciunea lumii, Domnul se îndură de robii săi şi nu-i lasă, iertându-le greşalele şi binecuvântându-i cu mila Sa.

Anume despre asta a şi vorbit Întâistătătorul în îndemnul său către enoriaşi, sfătuindu-i cu dragoste şi înţelepciune să fie turma cea smerită, trăind cu frică de Dumnezeu şi  cu nădejdea vieţii veşnice. Înalt Prea Sfinţitul Vladimir a mai menţionat că şi în continuare postul trebuie trăit în rugăciune şi în cumpătare spre veselie duhovnicească, spre împăcare şi spre pace lăuntrică, astfel încât fiecare credincios să primească răsplata Mântuitorului pentru nevoinţă şi pentru credinţa sa.