Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

19:27, duminică, 23 februarie, 2014

Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir a liturghisit la Catedrala „Naşterea Domnului”

Enoriaşii Catedralei Mitropolitane au participat astăzi la un serviciu divin oficiat de către Vlădica Vladimir căruia i-au coliturghisit slujitorii sfântului locaş. Această Sfântă şi Dumnezeiască Liturghie a fost un bun prilej pentru dreptmăritorii creştini pentru a se ruga împreună cu Întâistătătorul pentru liniştea ţării şi bunăstarea poporului iubitor de Dumnezeu.

În deplină împăcare sufletească şi dragoste pentru Hristos, Arhiereul a mulţumit Atotţiitorul pentru toate binefacerile cele cereşti, cerând totodată milă şi îndurare de la Bunul şi Dreptul Dumnezeu.

După slujbă, toţi cei prezenţi în Catedrală au primit binecuvântare arhierească şi îndemnuri spre fapte bune şi de folos sufletului.