Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

duminică, 8 decembrie, 2013

Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a liturghisit la Catedrala „Nașterea Domnului”

În dimineața acestei zile Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a fost întâmpinat cu aleasă dragoste creștinească de către cler și credincioși pentru a săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și a se bucura împreună de binefacerile Cerescului Împărat.

În atmosfera distinsă, Arhimandritul Gavriil (Anisimov), starețul mănăstirii „Sf. Cuv. Paisie Velicikovski” din Sevastopol, Ucraina, a fost decorat de către Mitropolit cu Ordinul „Cuv. Paisie Velicikovski” de gr. II, în semn de recunoștință pentru bunăvoința de a aduce spre închinare creștinilor din țara noastră icoana cu moaștele Cuviosului Părintelui nostru Paisie Velicikovski – un sfânt care se bucură de cinstire deosebită printre credincioșii Moldovei.

Tot astăzi, tânărul Feodor Tcaci, absolvent al Academiei Teologice din Moldova, a fost hirotonit de către Vlădica Vladimir în treapta de diacon, primind felicitările și îndemnurile Înalt Prea Sfinției Sale pentru o slujire îndelungată și vrednică pe ogorul Domnului.

După Liturghie, enoriașii au ascultat predica zilei și au primit binecuvântarea arhierească pentru întărire sufletească și pace între frați.