Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

19:54, duminică, 21 octombrie, 2012

Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a liturghisit la Catedrala “Nașterea Domnului”

Întâmpinat de soborul preoțesc în frunte cu secretarul mitropolitan Prot. Mitr. Vadim Cheibaș și de către enoriașii Catedralei “Nașterea Domnului”, Vlădica Vladimir s-a rugat alături de poporul binecredincios pentru binele și tihna țării.

Zeci de voci au intonat la unison imnuri de laudă și rugi fierbinți către Dreptul Judecător și Preabunul Părinte Ceresc, mulțumindu-I pentru prisosința binefacerilor Sale și cerându-I mila și îndurarea pentru întărire și viață de-a lungul zbuciumatei vieți pământești.

Ca un păstor vrednic, primul care și-a împreunat mâinile în rugăciune către Mântuitor, a fost Înalt Prea Sfinția Sa, exemplul fiindu-I urmat de toți cei veniți la biserică cu gând bun și cuget curat.

Tot astăzi, tânărul Ghenadie Vieru a depus jurământul pentru hirotonirea în treapta de diacon, slujbă pe care, după cum a promis Mitropolitului, o va îndeplini cu desăvârșită dragoste pentru cele sfinte și întru binele duhovnicesc al binecredincioșilor creștini.

Fie că e vorba de copiii, tineri sau bătrâni, toți au devenit o singură voce și o singură inimă  – glăsuind și pulsând spre mântuire întru credința cea adevărată. Or anume astfel și se nivelează drumul spre veșnicie – prin dragoste frățească și unitate, prin ascultare și smerenie, prin angajament ferm de a trăi după legile lui Dumnezeu.

Mitropolitul Vladimir a binecuvântat binecredincioasa adunare și s-a rugat pentru buna orânduire a tuturor lucrurilor după înțelepciunea Dumnezeiască, spre binele nostru al tuturor și spre lauda lui Hristos. Iar creștinii la rându-le, primind hrana duhovnicească, au mers la casele lor mai luminați, mai blânzi și cu mai multă nădejde în suflete.