Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:18, miercuri, 23 ianuarie, 2013

Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir a liturghisit la biserica “Minunea Arhanghelului Mihail” din Sărătenii-Vechi

În dimineaţa zilei de ieri, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova a fost întâmpinat cu mult drag de către creştinii din s. Sărătenii-Vechi, Teleneşti în frunte cu părintele Paroh. Prot. Mitr. Marian Boldescu, pentru a săvârşi Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la biserica din localitate.

Slujba a început cu sfinţirea Prestolului, după care, părintele Marian, care este şi protopop de Teleneşti, a fost decorat cu Ordinul “Cuv. Paisie Velicikovski”, gr. II, în semn de preţuire a muncii depuse spre întărirea şi propăşirea credinţei în circumscripţia încredinţată.

În continuare, Arhim. Ambrozie (Adam) s-a învrednicit de a sluji cu Uşile Împărăteşti deschise până la Tatăl Nostru, Arhim. Serafim (Prinos) şi Prot. Mitr. Alexandru Nicorici au primit dreptul de a sluji cu Uşile Împărăteşti deschise până la Heruvic, Prot. Gheorghe Stegărescu a fost decorat cu dreptul de a purta Cruce cu Pietre Scumpe, Pr. Valeriu Petrari a fost ridicat în treapta de Protoiereu, iar Pr. Vladimir Cemârtan s-a învrednici de a purta Camilafcă.

După slujbă, părintele paroh a mulţumit Înalt Prea Sfinţiei Sale pentru cinstea pe care a făcut-o clerului şi enoriaşilor din Teleneşti, săvârşind Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, asigurând în continuare pe Arhiereu de supunere fiască şi întru toate ascultare.

La rândul Său, Vlădica Vladimir a felicitat enoriaşii cu acest frumos eveniment, mulţumindu-le pentru primirea călduroasă şi îndemnându-i să rămână şi mai departe fideli Sfintei noastre Biserici.