Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

0:53, joi, 22 mai, 2014

În s. Făurești, com. Ciorescu, a fost pusă piatra de temelie a unui sfânt locaș

Creștinii dreptmăritori din s. Făurești, com. Ciorescu, s-au adunat dimpreună cu numeroși slujitori ai Altarului pentru a participa la punerea pietrei de temelie a unei noi biserici cu hramul în cinstea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul. Acest important eveniment pentru comunitatea Ortodoxă din localitate a fost cu atât mai deosebit, cu cât procesiunea a fost condusă de către Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, care s-a rugat dimpreună cu clerul și poporul binecredincios, pentru ca această Sfântă Biserică, ce în curând va veghea de pe dealul Făureștilor, să fie loc de regăsire și îmbărbătare duhovnicească în furtuna vieții pământești pentru toți care îi vor trece pragul.

La acest emblematic eveniment, alături de săteni, a fost prezent și primarul comunei Ciorescu, Domnul Ivan Scripnic, care s-a adresat față de Întâistătăor cu frumoase cuvinte de recunoștință pentru grija părintească față de creștinii din această localitate, manifestată mai ales prin bunăvoința de a sfinți bunul început, al cărui rezultat, cu ajutorul Domnului, va avea răsunet peste veacuri.

La rândul său, Vlădica Vladimir le-a urat tuturor celor prezenți să fie cu luare aminte la această zi de cotitură în istoria localității și să aibă înțelepciunea de a valorifica comoara spirituală ce începe să își arate splendoarea în această zi.