Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:22, luni, 7 decembrie, 2015

În parohia din s. Recea, r. Rîşcani sa desfăşurat un „Maraton duhovnicesc” dedicat tinerilor

Maraton duhovnicesc 04-12-2015 (8)La acest început de Post al Nașterii Domnului, în parohia Recea, r. Rîșcani, s-au reluat tradiționalele întîlniri cu creștinii în zilele de miercuri, cu citirea unui acatist și întîlniri duhovnicești.

Pentru acest post ne-am propus ca să citim și să tîlcuim Evanghelia Sfîntului Apostol și Evanghelist Matei. În cadrul primei Întîlniri duhovnicești, 02/12/2015, membrii Cenaclului „Virtutea” au prezentat și o scenetă – “Inima Mamei”.

Tot în această săptămînă, în ziua praznicului “Intrării Maicii Domnului în Biserică”, în a doua jumătate a zilei, 04/12/2015, în parohie, a demarat o nouă activitate pastorală, dedicată tinerilor, cu denumirea de „Maraton duhovnicesc”, în cadrul căreia ne propunem ca să punem în discuție cu tinerii diferite teme legate de studiul biblic, viața morală, învățătura de credință, dar și alte teme, care îi frămîntă pe tineri.

Această platformă de discuție va urmări următoarele obiective: să explice noțiunea de ,,maraton”; să-i dea conotație religioasă noțiunii date; să conștientizeze importanța continuității în timp în atingerea unui scop creștin; să-și demonstreze că experiența nouă te poate transforma, îmbunătăți; să devină atletul suprem în maratonul duhovnicesc, un maraton al vieții în Hristos.

Pentru prima întîlnire am avut ca subiect de discuție tema: „Ascultarea față de Dumnezeu – cheia spre poarta raiului”, unde cîțva tineri au vorbit la această temă prin prizma cîtorva subteme: I – Crearea omului; II – Hrana dată de Dumnezeu oamenilor; III – Porunca lui Dumnezeu dată omului în Grădina Edenului; IV – Îndemnul șarpelui viclean; V – Pierderea raiului; VI – Redobîndirea raiului; VII – Importanța postului în viața creștinului.

Aceste întîlniri sînt importante, pentru că dau posibilitate tinerilor să fie în căutare permanentă, ca apoi să împărtășească din cunoștințele și experiența lor și altora, în vederea formării lor ca atleți ai lui Hristos.