Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

duminică, 15 noiembrie, 2015

În or. Rîşcani, a fost organizată o amplă manifestaţie consacrată a 75-de ani de la înfiinţarea raionului Rîșcani

1

Sîmbătă, 14 noiembrie, în or. Rîșcani, a fost organizată o amplă manifestație consacrată aniversării a 75-de ani de la înființarea raionului Rîșcani.

Prima atestare documentară care vorbește despre înființarea raionului datează cu 11 noiembrie 1940. Evenimentul a fost binecuvîntat de către protopopul raionului Rîșcani, prot. Veaceslav Ungureanu, însoțit de un sobor de preoți, unde a venit cu un mesaj de felicitare către toți cei care au contribuit la dezvoltarea raionului și a îndemnat la rugăciune și pace, după care corul preoților a interpretat mai multe cîntări creștine.

În cadrul festivității, Președintele raionului, domnul Iurie Urzică, din numele Consiliului raional Rîșcani, a înmînat distincții și mențiuni mai multor personalități care fac parte din diferite domenii de activitate din cadrul raionului și nu numai, care au contribuit substanțial la dezvoltarea raionului Rîșcani și la promovarea imaginii raionului la nivel național și internațional.

Distincția onorifică de cetățean de onoare al raionului s-au învrednicit: Talmaci Leonid, Frunze Nicolai, Tcacencu Dumitru, Cherdivară Mircea, Petraș Vasile. Printre cei ce s-au învrednicit de acest titlu a fost și prot. Feodor Bazatin. Deasemenea, distincția a fost oferită post-mortem următoarelor personalități: Testimițeanu Nicolae, Colibaba Andrei, Urzică Ion, Vidrașco Serghei, Tomașevschii Ion.