Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:54, marți, 17 noiembrie, 2015

În incinta gimnaziului din s. Salcia, r. Şoldăneşti s-a desfăşurat seminarul teoretico-practic pentru profesorii de religie

IMG_20151117_102337

La 17 noiembrie 2015 în incinta gimnaziului din s. Salcia, r. Şoldăneşti s-a desfăşurat seminarul teoretico – practic pentru profesorii de religie cu genericul: „Dezvoltarea competenţelor elevilor la lecţiile de religie prin intermediul proiectului”.

Drept oaspeţi de onoare la seminar au participat Protoiereul Vasile Rotari – protopop de Şoldăneşti, d-na Galina Savca – ex. şef adjunct a Direcţiei de Învăţămînt, d-na Nadejda Rotari – metodist raional de religie.

Obiectivul prioritar al seminarului a fost: utilizarea eficientă a metodelor şi procedeelor interactive în cadrul orelor de religie.

În cuvîntul de salut, Protopopul de Şoldăneşti a subliniat că un rol important îi revine profesorului de religie şi anume să contribuie la formarea tinerei generaţii în spiritul valorilor creştine. De asemenea sfinția sa a menţionat că parteneriatul dintre Biserică şi şcoală trebuie să fie unul viabil şi să-i îndemnăm pe toţi semenii noştri să conştientizeze că ora de Religie promovează un model pozitiv, deschide sufletul spre sentimente şi valori veşnice, cultivă în sufletele copiilor bunătatea, răbdarea, iubirea şi crează pace şi armonie.

D-na director Tatiana Cebanenco a prezentat cartea de vizită a gimnaziului Salcia, apoi în cadrul atelierului condus de d-na metodist Nadejda Rotari s-a abordat tema: „Dezvoltarea competenţelor elevilor la lecţiile de religie prin intermediul proiectului”.

În cadrul seminarului a fost desfăşurată o oră publică în clasa a IV-a de profesoara Doina Blanovschi cu subiectul: „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” şi o oră publică în clasa a VI-a de Protoiereul Victor Danu cu subiectul: „Împăraţii Constantin şi Elena”.

Profesorii şi preoţii au asistat la nişte lecţii interactive, lecţii axate pe formare şi educaţie religioasă. Elevii au dat dovadă de cunoaştere profundă a materiei studiate la orele de religie, precum şi a abordării interdisciplinare. Profesoara Elena Danu a fost dascălul minunat care a făcut posibilă implicarea emoţională a elevilor la activitatea extracurriculară cu genericul: „ Hristos în mijlocul nostru este şi va fi”.

Activitatea a fost apreciată cu calificativul foarte bine, obiectivele au fost realizate şi elevii au demonstrat o trăire profundă moral – creştină.