Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:07, duminică, 15 noiembrie, 2015

În Duminica a XXIV-a după Cincizecime, ÎPS Mitropolit Vladimir a săvărşit Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană

IMG_8968

În Duminica a XXIV-a după Cincizecime, Vlădica Vladimir, împreună cu soborul preoțesc al Catedralei Mitropolitane din Chișinău, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în prezența numeroșilor credincioși veniți pentru a primi hrana  ziditoare de suflet din înțelepciunea Sfintei Evanghelii.

În cadrul Sfintei Liturghii, ipodiaconul Catedralei Mitropolitane Ciprian Boiana a fost hirotonit în treapta de diacon. Ierarhul a felicitat noul hirotonit, povățuindu-l să viețuiască cu înțelepciune, în sfințenie, cu dragoste către Dumnezeu cel iubitor de oameni, fapt ce îl va învrednici de o slujbă mai înaltă întru Iisus Hristos Domnul nostru.

Noul hirotonit a mulţumit Arhipăstorului pentru îndemnurile făcute şi a promis Înalt Prea Sfinţiei Sale supunere fiasca, promiţând că va fi un vrednic slujitor şi iconom al celor sfinte.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înalt Prea Sfinţia Sa, împreună cu clerul slujitor au înălţat rugaciuni pentru victimile actului terorist din capitala Franţei, Paris.

Mitropolitul a îndemnat pe cei prezenți să trăiască în duhul Evangheliei și doar așa în inimele noastre va străluci lumina Harului divin, ce ne va povățui în toată lucrarea cea bună și bine plăcută lui Dumnezeu

Sfînta Liturghie și binecuvîntările arhierești au adus pace și lumina pe chipurile celor prezenți.