Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:23, marți, 25 iunie, 2013

În data de 27-28 iunie va avea loc ediţia a II-a a Seminarului metodologic republican „Şcoala şi Biserica – parteneriat pentru educaţie”

Direcţia metodică a Mitropoliei Moldovei, cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir, de comun acord cu Ministerul Educaţiei şi cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, vă informează despre organizarea ediţiei a II-a a Seminarului metodologic republican „Şcoala şi Biserica – parteneriat pentru educaţie” cu tema: „1700 de ani de la proclamarea Edictului de la Milan –  model de toleranţă şi de conlucrare între Stat şi Biserică”.

Seminarul va dura două zile:

– la 27 iunie 2013 lucrările Seminarului se vor desfăşura în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, str. Doina 104. Înregistrarea participanţilor între 8.30 și 9.00.

– la 27 iunie în a doua jumătate a zilei şi la 28 iunie 2013 Seminarul va fi găzduit de Mănăstirea Căpriana.

 

La seminar sunt invitaţi:

– inspectorii şcolari din eparhii,

– metodiştii responsabili de predarea religiei din protopopiate,

– responsabilii de predarea religiei din direcţiile de învăţământ.

Pentru o bună desfăşurare a lucrărilor Seminarului şi informarea întregii societăţi atât despre rezultatele obţinute de fiecare raion în educaţia religioasă a tinerei generaţii, cât şi privind problemele existente în implementarea curriculumului la Religie, rugăm încă o dată Sfinţiile Voastre să asiguraţi prezentarea rapoartelor de activitate până la data de 20 iunie curent, în format electronic, la adresele: dep.studii.mm@gmail.com sau angelalev56@gmail.com.

Toate rapoartele vor fi publicate în materialele Seminarului, această broşură devenind o sursă de informare, documentare şi învăţătură pentru generaţiile viitoare.

Șeful Direcţiei metodice, Pr. Alexei Boenciuc,

Ex.: Angela Levinţa;  tel.: 069608115