Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:29, miercuri, 3 septembrie, 2014

În atenţia profesorilor de religie

Direcția metodică DSMM, în colaborare cu Institutul de Științe ale Educației,

str. Doina 104, mun. Chișinău, anunță profesorii de religie că până la data de 15 septembrie 2014

Se pot înscrie la cursurile de formare continuă de trei săptămâni (150 ore, 20 de credite, prețul 950 lei).

Telefon de contact: 069608115, Angela Levința, șeful cabinetului metodic.