Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:34, marți, 29 septembrie, 2015

În atenția inspectorilor școlari, metodiștilor și profesorilor de religie

În atenția inspectorilor școlari, metodiștilor și profesorilor de religie

  1. Cursurile de trei săptămâni (150 de ore, 20 de credite, prețul 950 de lei) pentru profesorii de Religievor avea loc în perioada 19 octombrie – 7 noiembrie 2015 la Institutul de Științe ale Educației, Doina 104, mun. Chișinău.
    Acte necesare pentru admitere la cursuri:
  • ordin de delegare emis de administrația liceului/școlii
    sau cerere personală de înscriere la cursuri
  • copia buletinului de identitate
  • copia diplomei de studii

Informații suplimentare la telefoanele: 022 203 577; 069 608 115.

     2.  Inspectorii școlari din episcopii sunt rugați să prezinte graficul consolidat al desfășurării seminarelor și activităților extracurriculare din episcopie în regim de urgență (vezi Directiva mitropolitană nr. 01-02/017 din 27 ianuarie 2015. Graficul urma să fie prezentat până la 15 august 2015 pentru perioada 1.09.2015-31.12.2015).

Model: Graficul consolidat al desfășurării seminarelor și activităților extracurriculare în Episcopia____________________în perioada 01.09.2015-31.12.2015 (01.01.2016-31.08.2016)

Rubrici:

1. N/o 2. Activitatea: seminar, conferință, festival, concurs, tabără de odihnă etc. 3. Data desfășurării 4.  Locul desfășurării 5. Numele, prenumele responsabilului, telefon contact

      3. Stimați metodiști, Vă rugăm să precizați de urgență, până la 15.09.2015, necesitatea de manuale pentru clasele 1-7 și să transmiteți informația la adresa: inspmetod.mm@gmail.com

Direcția metodică