Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

sâmbătă, 28 ianuarie, 2017

În atenţia inspectorilor şcolari eparhiali şi a metodiştilor responsabili de predarea religiei

Cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, pe data de 3 februarie 2017, ora 9.30, în Sala Sinodală a Mitropoliei Moldovei (str. Bucureşti 119, mun. Chişinău), va avea locseminarul instructiv-metodic pentru inspectorii şcolari eparhiali şi metodiştii-formatori din protopopiate.

Agenda seminarului:

09.30–10.00.Înregistrarea participanţilor. Distribuirea suportului didactic.

10.00–10.30. Formarea tinerilor pentru viaţă în contextul secularizării actuale.

PS IOAN, Episcop de Soroca, vicarul Mitropoliei Moldovei

10.30–11.00. Activităţi extracurriculare în anul 2017:

  • Organizarea Seminarului republican „Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie”
  • Cursuri de formare continuă
  • Organizarea Concursului republican „Personalităţi creştine: virtuţi şi sfinţenie”
  • Marşul pentru viaţă 2017
  • Săptămâna Tineretului Ortodox
  • „Altarul credinţei”: Rubrica Religia în şcoală. „O istorie de succes din experienţa mea de profesor”

Maria BURLACU, consultant la Ministerul Educaţiei;

Angela LEVINŢA, şeful cabinetului metodic la Mitropolia Moldovei;

Veaceslav IORDACHESCU, inspector şcolar în Episcopia Chişinăului;

Prot. Octavian MOŞIN, doctor în teologie, conferenţiar universitar.

11.00–11.45. Standarde de competenţă profesională ale cadrelor didactice din învăţământul general.

Dr. conf. cercet. Rodica SOLOVEI, IŞE

11.45–12.00. PAUZĂ

12.00–13.00. Predarea orelor de religie în clasa a VII-a în baza proiectării didactice propuse pentru pilotare. Puncte tari şi puncte slabe ale proiectului didactic.

Veaceslav IORDACHESCU, profesor de religie g/d II, inspector şcolar în Episcopia Chişinăului; Prot. Serghei BOLDIRESCU, drd.IŞE,profesor de religie g/d I,

metodist coordonator în cadrul Direcţiei Metodice;

Dr. conf. cercet. Rodica SOLOVEI, IŞE

13.00–13.30.Şedinţa publică a Comisiei privind evaluarea manualelor şi a materialelor didactice. Definitivarea manualului de religie pentru clasa a IX-a.

PS IOAN, Episcop de Soroca, vicarul Mitropoliei Moldovei;

Veaceslav IORDACHESCU, profesor de religie g/d II, inspector şcolar în Episcopia Chişinăului; Prot. Serghei BOLDIRESCU, drd.IŞE, profesor de religie g/d I,metodist coordonator DM;

Prot. Nicolae Jelihovschi, drd. USM, profesor de religie g/d. I;

Prot. Iulian Raţă, drd. IŞE, profesor de relie g/d II;

Angela LEVINŢA, şeful cabinetului metodic.