Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 6 februarie, 2015

În atenția inspectorilor școlari din episcopii și a metodiștilor responsabili de predarea Religiei din protopopiate!

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale ÎPS Mitropolit Vladimir, Direcția Metodică a Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove, în colaborare cu Asociaţia pentru Educaţie Creştin-Ortodoxă și Liceul Teoretic „Miron Costin” din or. Florești, organizează Seminarul metodologic republican „Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie”, ediția a IV-a cu genericul: „Strategii de dezvoltare a parteneriatului şcoală – familie – comunitate”, cu participarea Ministerului Educației al Republicii Moldova și a Institutului de Științe ale Educației.

Data: 10 februarie 2015
Locul desfășurării: LT „Miron COSTIN”, str, I. Creangă, nr.3, or. Florești
Durata: 10.00-16.00

9.30 – 10.00 – înregistrarea participanților

Partea I-i: 10.00 – 11.30
Inaugurarea Bibliotecii ,,Sfinții Apostoli”. Moderator: S. Boldirescu
10. 00 – 10.15 – întâmpinarea oaspeților (activitate extracurriculară, coord.pr. S. Boldirescu)
10. 15 – 10.30 – inaugurarea Bibliotecii ,,Sfinții Apostoli” (Cabinetul de Religie)
10. 30 – 10.40 – binecuvântarea activităților (Sala festivă)
10.40 – 10.45 – cuvânt de salut al dnei T. MOSCALU, directorul L.T. „M. Costin”
10. 45 – 11.30 – activitate extracurriculară dedicată părinților (coord. pr. S. Boldirescu)

Partea a II-a: 11.30 – 12.30
Impactul activităților extracurricula în dezvoltarea parteneriatului școală – familie – comunitate:
Moderatori: Constantin Medvețchi, Mariana Grosu, elevi ai LT „M. Costin”
1. Buna desfășurare a parteneriatului Școală – Biserică. ÎPS Mitropolit Vladimir
2. Cuvântul de salut al Prot. Ilie Munteanu, protopop al protopopiatului Florești
3. Cuvântul de salut al președintelui raionului Florești, dl Ștefan Paniș
4. Cuvântul de salut al dnei Corina Lungu, consultant superior la Ministerul Educației
5. Educația moral-spirituală: realizări și perspective. Iurie Cernopischi, șeful D.E. Florești
6. Educația începe prin credință în Dumnezeu. Galina Pleșca, directorul Gimn.Hârtop
7. Educația religioasă – o necesitate pe tot parcursul vieții. I. Cibotaru, elevă din cl. a XII-a „B”
8. Cartea religioasă față în față cu tehnologiile moderne. Prot. S. Boldirescu
9. O carte pentru sufletul tău. Acad. N. Dabija; M. Șalaru, preș. AO„V. Militaru”

12.30 – 13.00 – pauză de cafea

Partea a III-a: a) 13.00 – 13.45; b) 13.50 – 14.35; c) 14.40 – 15.25
Ateliere didactice:
1. Strategii de dezvoltare a parteneriatului şcoală – familie – comunitate.
(Moderator: dr. conf. cercet. R. Solovei, IȘE)
2. Activități extracurriculare axate pe valorile morale, religioase și civice la nivel individual și de grup în viața unei comunități. Competențe în acțiune.
(Moderatori: prot. N. Jelihovschi; prot. V. Corostinschi; prot. S. Boldirescu)
3. Manifestarea facultăților sufletești. Aplicarea cunoștințelor obținute la Religie în rezolvarea problemelor de viaţă cotidiană.
(Moderatori: T. Doibani, președintele AECO; pr. dr. A. Boenciuc;
A. Levința, șef cab. Metodic, DM MM,)

Partea a IV-a: 15.25 – 16.00
Închiderea seminarului. Înmânarea certificatelor.

Privind instituirea Direcției Metodice Mitropolitane

Pentru buna diriguire a activităților ce țin de formarea profesorilor de Religie, susținerea didactică a implementării Curriculumului la Religie, emit următorul

                                                                                                                  DECRET:

1. Se instituie Direcția Metodică Mitropolitană care va coordona activitatea ce ține de formarea continuă a cadrelor didactice care predau Religia în școlile publice și în cadrul Școlilor duminicale, precum și susținerea didactică a implementării Curricula la Religie.

2. Prot. dr. Alexei BOENCIUC, profesor de Religie în Gimnaziul Botnărești, Anenii Noi, se numește în funcția de șef al Direcției Metodice.

3. Prot. Serghei BOLDIRESCU, master în științele educației, doctorand în cadrul Institutului de Științe ale Educației, profesor de Religie la Liceul Teoretic „Miron Costin” din or. Florești, se numește în funcția de metodist coordonator în cadrul Direcției Metodice.

4. Șeful Direcției Metodice, prot. A. Boenciuc, va elabora și va propune spre aprobare până la 30     ianuarie 2015 proiectul Regulamentului de activitate a Direcției Metodic

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE