Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

joi, 27 septembrie, 2012

Hrană duhovnicească pentru copilaşii de la grădinţa nr. 56 din capitală

Lăsaţi copiii să vină la Mine, că a unora ca aceştia este Împărăţia cerurilor ( Matei 19,14)

 

De sărbătoarea închinată Înălţării cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, la biserica din incinta Spitalului municipal „Sf. Arhangheli” au venit peste cincizeci de copilaşi de la grădinţa nr. 56 din capitală.

În ajunul sărbătorii copilaşii au împodobit o sfântă cruce cu flori, iar în dimineaţa praznicului, copiii însoţiţi de educatori şi părinţi au venit la sfânta biserică purtând înainte Sfânta Cruce împodobită chiar de ei.

În cadrul Sfintei Liturghii, copiii s-au învredinicit de Taina Sfintei Împărtăşanii şi au fost întăriţi duhovniceşte. Mai bine de trei ani copilaşii acestei instituţii frecventează biserica spitalului „Sf. Arhanghelişi au parte de lecţii de catehizare.

În cuvântul său de învăţătură părintele Marin Cij parohul bisericii, le-a explicat copiilor despre însemnătatea Sfintei Cruci în viaţa creştinului şi despre faptul că orice rugăciune, orice lucru, orice mişcare din viaţa fiecăruia dintre noi trebuie să se înceapă cu Sfânta Cruce.

Părintele Marin, ne-a comunicat că copiii sunt însetaţi de cele sfinte şi prin aducerea lor la biserică încep şi părinţii acestora să descoperă o altă lume, cu şi întru Hristos.

După oficierea Sfintei Liturghii, preotul i-a felicitat atât pe copii, cât şi pe toţi creştinii prezenţi la slujbă cu marea sărbătoare a creştinătăţii.

În amintirea marelui praznic copilaşii precum şi toţi creştinii au primit în dar cruciuliţe şi iconiţe.