Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

sâmbătă, 16 aprilie, 2016

Gala laureaţilor concursului municipal “Personalităţi creştine: virtuţi şi sfinţenie”

1

Sâmbătă, 16 aprilie, în Sala sinodală a Palatului mitropolitan, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Vladimir, mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove, s-a desfăşurat etapa finală a Concursului municipal  „Personalităţi creştine: virtuţi şi sfinţenie”, ediţia I-i, 2016.

Responsabil de organizarea concursului a fost Sectorul sinodal „Învăţământ religios şi studii teologice”, preşedinte prot. Vetcislav Cazacu; împreună cu echipa direcţiei metodice, şef direcţie prot. Alexei Boenciuc; inspector eparhial, pr. dr. Grigore Costin, metodist sectorul III; şeful cabinetului metodic Angela Levinţa, metodiştii protopopiatelor din municipiu – preotul Igor Mămăligă (sectorul IV), preotul Dumitru Tolico (sectorul II) şi prof. religie Veaceslav Iordăchescu, metodist sector I.  De asemenea, s-au alăturat echipei noastre preşedintele sectorului sinodal „Relaţii culturale”, prot. Nicolae Ciobanu şi ipodiaconul Alexei Spelciuc, reprezentantul sectorului sinodal „Comunicare instituţională şi relaţii cu mass-media”.

Realizarea unui asemenea concurs a fost posibilă în baza scrisorii metodice „Organizarea procesului educațional la RELIGIE în anul de studii 2015–2016”, aprobată de Ministerul Educaţiei, care prevede diverse activităţi extracurriculare pentru clasele primare şi gimnaziale şi concursuri de cunoştinţe adresate elevilor claselor a VII-a – a XII-a. În anul şcolar 2015-2016 au fost propuse pentru studiu patru personalităţi: Mitropolitului Varlaam (430 de ani de la naştere), Domnitorul Vasile Lupu (420 de ani de la naştere), Sfîntul Daniil Sihastrul (520 de ani de la moarte) şi Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni (270 de ani de la naştere).

Obiectivele de propagare a cunoştinţelor moral-religioase şi istorice în mediul elevilor din învăţământul general, de dezvoltare a creativităţii şi cultivarea abilităţilor de comunicare/prezentare, de formare a respectului pentru valorile morale, religioase, de cultură spirituală tradițională din Republica Moldova, propuse de organizatori, au fost realizate prin participarea elevilor la probele de concurs, după cum urmează:

 1. Proba scrisă Personalităţi creştine în istoria neamului nostru, la care au participat elevii claselor a VII-a a XII:
 • gimnaziile: nr. 51 „Gheorghe Malarciuc” (locul al II-lea – Marandici Tudor, clasa a VII-a; locul al III-ea – Croitoru Alexandrina, clasa a VIII-a); nr. 74 „Viorel Găină” (Locul I-i – Panfil Alexandru, clasa a VII-a; locul I-i – Vrîncean Eugen, clasa a VIII-a, locul al III-lea – Scorici Adrian, clasa IX-a) ;
 • liceele: „Alexandru cel Bun” (locul al III-lea – Benciu Cătălina, clasa a VI-a şi Cojocaru Ecaterina, clasa a X-a); „Mihai Eminescu” (locul I-i – Surugiu Mihaela, clasa a XII-a), „Tudor Vladimirescu” (locul al II-lea – Vlah Patricia, clasa a IX-a); „George Meniuc”(locul al II-lea – Cîrciumari Alexei, clasa a X-a). Locul al II-lea printre elevii claselor a VIII-a i-a revenir Irinei Boenciuc, elevă la Gimnaziul Botnăreşti, Anenii Noi, care s-a alăturat la concursul desfăşurat în capitală.

 

 1. Proba orală Personalitatea și sfințenia a întrunit echipe de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” – locul I-i; Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” – locul al II-lea; Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” – locul al III-lea şi menţiune; Gimnaziul nr. 74 „Viorel Găină” – locul al III-lea şi menţiune; Gimnaziul nr. 51 „Gheorghe Malarciuc” – menţiune; Gimnaziul Botnăreşti – premiu special.

Jurizarea primelor două probe scrise a fost realizată de Comisia de specialitate, în componenţa: dr. Teodor Candu, dr. Alexei Boenciuc, dr. Tatiana Mistreanu. Elevii au avut sarcina să răspundă la 4 întrebări (câte 10 puncte pentru fiecare răspuns corect) timp de 45 de minute.

 

 1. Proba Biserica neamului nostru a întrunit peste 80 de elevi – iubitori ai artelor plastice. Locurile au fost atribuite pe categorii:
 • Pictură:

locul I-i – Mardari Alina, clasa a IV-a, Gimnaziul nr. 31

locul al II-lea – Pănuţă Tatiana, clasa a V-a, LT „Alexandru cel Bun”

locul al II-lea – Harea Nichita, clasa a II-a, LTPA „Ion şi Doina Aldea-Teodorovici”

locul al II-lea – Mătăsaru Gabriela, clasa a VII-a, IPLT „Petru Rareş”

locul al II-lea – Repesciuc Alexandru, clasa a III-a, Şc. Primară nr. 19

locul al III-lea – Dubcea Valeria, Gimnaziul nr. 51 „Gheorghe Malarciuc”

locul al III-lea – Irimca Sabina, clasa a VII-a, Gimnaziul nr. 51 „Gheorghe Malarciuc”

locul al III-lea – Olan Victoria, clasa a XII-a, LT „Hyperion”

 • Artă grafică:

locul I-i – Moldoveanu Vlad, clasa a II-a, LT „Mihail Sadoveanu”

locul al II-lea – Ciobanu Loredana, clasa a II-a, LTPA „Ion şi Doina Aldea-Teodorovici”

locul al II-lea – Chiruţa Sorina, clasa a III-a, LTPA „Ion şi Doina Aldea-Teodorovici”

locul al III-lea – Covalschi Paula, clasa a III-a, LTPA „Ion şi Doina Aldea-Teodorovici”

locul al III-lea – Tabac Camelia, clasa a III-a, LTPA „Ion şi Doina Aldea-Teodorovici”

 • Machet:

locul I-i – Palamarciuc Bogdan, clasa I-i, Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”

locul al II-lea – Budnea Beatricia, clasa I-i, Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”

locul al II-lea – Volcinschi Alexandra, clasa I-i, Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”

locul al II-lea – Goraş Gabriela, clasa I-i, Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”

locul al III-lea – Braga Alexandrina, clasa a IV-a, Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”

locul al III-lea – Guriţanu Cristina, clasa a IV-a, Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”

 • Portret:

locul I-i – Şurcan Galina, clasa a III-a, Liceul Teoretic „Elena Alistar”

locul al II-lea – Cotorobai Călin, clasa a III-a, Liceul Teoretic „Elena Alistar”

locul al III-lea – Plămădeală Evelina, clasa a III-a, Liceul Teoretic „Elena Alistar”

locul I-i – Pîntea Eva, clasa a IV-a, Liceul Teoretic „Elena Alistar”

locul al II-lea – Rusnac Mihaela, clasa a IV-a, Liceul Teoretic „Elena Alistar”

locul al III-lea – Calina Daniela, clasa a IV-a, Liceul Teoretic „Elena Alistar”

 • Artă decorativă:

locul I-i şi menţiune – echipa Liceului Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” – Ochinca Evelina, Novac Victoria, Bordei Daniela, Sărăteanu Nicoleta, clasa a IV-a (lucrarea „Mitropolitul G. Bănulescu-Bodoni – un simbol al identităţii basarabene”); Ciobanu Vladislava, grosu Felicia, Negară Adelina, Ciobanu Ecaterina, clasa a IV-a (Căpriana – mănăstire din inima Moldovei)

locul al II-lea – Sîrghi Ştefan, clasa a IV-a, Gimnaziul nr. 31

locul al III-lea – Tofilat Ryanna, clasa a V-a, LLMTI „Socrate”

locul al III-lea – Ustica Evelina, clasa a IV-a,  Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”

 • Arta foto:

locul I-i – Liceul Teoretic „Hyperion”

locul al II-lea – Liceul Teoretic „Hyperion”

locul al III-lea – Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

Lucrările pentru proba Biserica neamului nostru au fost apreciate de Comisia de specialitate, în componenţa: prof. univ., dr. hab. T. Stăvilă; dr., conf. univ. C. Spînu; lector superior A. Gobjilă.

Toşi elevii care au participat la această probă au fost menţionaşi cu diplome pentru activitate rodnică şi dăruire în cadrul Concursului municipal  “Personalităţi creştine: virtuţi şi sfinţenie”.

Participând la acest concurs, atât elevii, pedagogii, cât şi părinţii au acumulat cunoştinţe din istoria ţării noastre, din istoria Bisericii şi a activităţii slujitorilor ei, au cunoscut modele de urmat ale sfinţilor Bisercii Ortodoxe, şi-au completat portofolii la temele abordate, au lucrat cu aplicaţii PowerPoint, au desenat şi au realizat compoziţii.

Sectorul sinodal „Învăţământ religios şi studii teologice” aduce sincere mulţumiri tuturor participanţilor; profesorilor care au îndrumat elevii, realizînd o veritabilă educaţie interdisciplinară; metodiştilor din protopopiate, fără de care nu ar fi fost posibilă desfăşurarea acestui concurs; colegilor noştri din sectoarele sinodale, care ne-au susţinut şi, nu în ultimul rînd, membrilor comisiilor de specialitate care ne-au ajutat să apreciem lucrările elevilor.

a consemnat Angela Levinţa, şeful cabinetului metodic,

 Sectorul sinodal „Învăţământ religios şi studii teologice”