Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:30, sâmbătă, 5 decembrie, 2015

Formarea cadrelor didactice la disciplina Religie, obiectiv prioritar al protopopiatului Florești

20151126_100408

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, în baza demersului înaintat de protopopul raionului Prot. mitr. Ilie Munteanu către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (IŞE), Chișinău, în perioada 03 octombrie – 26 noiembrie 2015 profesorii de Religie din r. Florești au urmat cursurile de formare continuă.

Orele au fost predate de către lectorii IȘE, inclusiv lectori-teologi din cadrul Mitropoliei Moldovei. Încheierea cursurilor s-a desfășurat într-un mod festiv printr-o oră demonstrativă cu elevii cl. aVII-a, cu subiectul ,,Sfintele Taine – lucrări sfințitoare ale Bisericii”, lecţie moderată de către părintele Serghei Boldirescu de la Liceul Teoretic ,,M. Costin” Florești, care a fost și gazdă primitoare pentru desfășurarea cursurilor, avînd un cabinet de Religie adaptat pentru asemenea activități. Un moment deosebit a fost înmînarea certificatelor de participare la cursuri de către dna Rodica Solovei, doctor, conferenţiar din cadrul IȘE, împreună cu părintele protopop Ilie Munteanu, în prezența dnei Angela Levința, șeful Cabinetului Metodic al Mitropoliei Moldovei care ne-a bucurat cu prezența la închiderea cursurilor.

Aducem mari mulțumiri IȘE, Mitropoliei Moldovei, Direcției Educație Florești, Protopopiatului Florești, Liceului Teoretic ,,M.Costin” și nu în ultimul rînd participanților și formatorilor. La întrebarea cu ce pleacă acasă după formarea de 150 de ore teoretice şi practice, profesorii formați au menționat că au trăit experiențe de neuitat și au obţinut cunoştinţe noi în proiectarea constructivistă, au însuşit noi metode interactive, folosirea TIC, ceea ce va permite ca ora de religie să devină oră de suflet pentru copil.

Prot.mitr. Serghei Boldirescu,
prof. de religie, L.T.,,M.Costin” or. Florești