Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 27 ianuarie, 2017

Felicitarea ÎPS Mitropolit Vladimir adresată PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Moldovei, cu prilejul zilei de naştere

Preasfinția voastră,

În lumina curată a popasului aniversar, Vă aducem sincerele și cordialele noastre felicitări cu prilejul celebrării zilei de naştere, dorindu-Vă izbândă în toate pornirile cele bineplăcute Domnului.

Fie ca Bunul şi Dreptul Dumnezeu, în nemărginita Lui mărinimie, să Vă lumineze și să Vă îndrume pe înalta cale a slujirii arhipăstoreşti.

Vă adresăm alese felicitări pentru aniversarea zilei de naștere şi ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul cel sfânt al vieții şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască în continuare aceeaşi dragoste şi aceeaşi râvnă sfântă pentru Biserică şi Neam, întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu părintească binecuvântare şi frăţească dragoste în Hristos,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE