Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

marți, 12 iulie, 2016

Felicitarea Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir adresată Preasfinţitului Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni cu ocazia zilei protectorului ceresc

EUN_8555_новый размер

Preasfinţia Voastră,

În zi de aleasă prăznuire duhovnicească, atunci când suflarea ortodoxă îi cinsteşte pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, aducem Preasfinţiei Voastre cele mai frumoase urări de bine, însoţite de gânduri senine. Să aveţi parte şi mai departe, prin rugăciunile mijlocitorului ceresc, încă mulţi ani înainte, de sănătate trupească şi sufletească, precum şi de putere şi înţelepciune pentru a cârmui cu vrednicie turma încredinţată de Bunul Dumnezeu spre luminare şi îndrumare pe calea mântuirii.

În zi de sărbătoare, nădăjduim că Mântuitorul Hristos Vă va dărui din nespusa-I milă cu credincioşia jertfelnică a Sfântului Aposotol Petru, spre a fi şi mai departe la fel de râvnitor pentru binele şi mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova şi pentru a moşteni Împărăţia cerurilor.

Asigurându-Vă de preţuirea şi respectul nostru, Vă spunem

LA MULŢI ANI!

Cu dragoste întru Hristos,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE