Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

13:20, vineri, 24 aprilie, 2015

Expoziție cu genericul „A Treia Zi de Paşti”, la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală

La 14 aprilie 2015, în „A Treia Zi de Paşti”, la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, este frumoasa motivaţie care adună prietenii şi colaboratorii acestei instituţii, formaţii, interpreţi şi amatori de folclor.

Și anul acesta Departamentul Cultură al Mitropoliei Moldovei în colaborare cu Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală  din Chişinău, au reuşit şă adune public la muzeu pentru a prezenta o expoziţie inedită de veşminte preoţeşti şi diaconeşti, cărţi bisericeşti, obiecte de cult şi icoane. Majoritatea dintre ele au o vechime de la o sută la două sute de ani.

Relicvele au fost adunate din parohiile Raionului Rezina.

Cu cuvinte frumoase despre importanţa enenimentului au venit: Dul Mihai Ursu, directorul Muzeului; preotul Nicolae Ciobanu, preşedintele Departamentului Cultură al Mitropoliei Moldovei, care a transmis publicului felicitările şi binecuvîntările arhiereşti din partea Înalt Prea Sfinţitului Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Molove; preotul Manole Brihuneţ, preşedintele Departamentului Construcţii, Restaurări şi Picturi al Mitropoliei Moldove; preotul Igor Cojocari, protopopul raionului Rezina, doamna Varvara Buzilă, director adjunct al Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. Evenimentul a fost moderat de către doamna Valentina Onofriescu, specialist  în domeniul Culturii în cadrul Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.

Printre exponate puteau fi văzute: veșminte preoțești, cărți și icoane vechi, cruci, epitaf, piese din iconostas, etc.

Din colecţia Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală  au fost expuse icoane datate din sec. XVIII – XX, ouă incondeiate în cadrul atelierului de incondeiere a ouălor, care se desfăşoară anual în preajma Sărbătorilor Pascale.

În cadrul evenimentului, un grup de tineri din parohia Mileștii Mici au înfrumusețat sărbătoarea cu cîntări și recitaluri pascale.