Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 21 decembrie, 2012

Episcopul schismatic Inocenţiu se întoarce în Biserica Ortodoxă Bulgară

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Bulgariei a decis să reprimească în sânul Bisericii pe Episcopul Inocenţiu, preşedintele Sinodului alternative, o organizaţie schismatică bulgară.

După căderea comunismului în Bulgaria, mai mulţi episcopi şi mitropoliţi din ţară s-au separat de Sinod şi s-au declarat independenţi, înfiinţând un Sinod alternativ.

Decizia de azi a fost comunicată de către Episcopul Naum, Secretarul Sfântului Sinod.

Episcopul Inocenţiu, într-o scrisoare de pocăinţă, a renunţat la titlul său de Mitropolit de Sofia şi Vicar al Preşedintelui Sfântului Sinod. El va fi acum Vicar al Mitropolitului de Stara Zagora.

Conform informaţiilor oferite de Sfântul Sinod, un mare număr dintre creştinii şi clericii dizidenţi se pregătesc să se unească cu Biserica Ortodoxă Bulgară.

www.doxologia.ro