Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

16:39, vineri, 28 februarie, 2014

Elevii de la liceul „Vasile Vasilache” din Chișinău în vizită la Palatul Mitropolitan

În ajunul primei zile de primăvară, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a fost vizitat de un grup de elevi ai liceului teoretic „Vasile Vasilache” din Chișinău. Copiii i-au dăruit Întâistătătorului mărțișoare confecționate de ei și au recitat poezii prin care au vestit venirea celui mai frumos anotimp.

Vlădica Vladimir i-a răsplătit pe elevi cu daruri alese, mulțumindu-le pentru cadouri și pentru vioiciunea pe care au adus-o cu ei, îndemnându-i să ia aminte mai ales la primăvara sufletului, rugându-se neîncetat ca Bunul Dumnezeu să le împrospăteze credința și gândurile cele bune spre a crește mari, înțelepți și vrednici fii ai Bisericii Dreptmăritoare.

După ce au primit binecuvântarea arhierească, oaspeții au mulțumit Mitropolitului pentru primirea călduroasă și pentru sfaturile părintești pe care le-au primit din partea Sa.