Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

marți, 24 decembrie, 2013

Egumenul Spiridon (Marin), clericul Mănăstirii Doina, îşi serbează ocrotitorul ceresc

07

Venim cu alese felicitări dragului nostru părinte Spiridon, care se nevoieşte în sfânta noastră mănăstire a Învierii.

Este rugătorul şi îndrumătorul nostru duhovnicesc, căruia îi dorim mulţi ani, sănătoşi, iar rugăciunile pe care le face, în special pentru numeroşii răposaţi din capitală, să fie auzite şi bineprimite la tronul ceresc.

Monahismul dintodeauna a râvnit veşnicia, or preacuvioşia voastră v-aţi arătat a fi un exemplu demn de urmat pentru obştea mănăstirii noastre.

Sfântul Ierarh Spiridon să vă fie mereu rugător şi pilduitor întru nevoinţa monahală.

Cu deosebit respect,
confraţii şi ascultătorii mănăstirii Învierea Domnului, mun. Chişinău