Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:22, duminică, 24 iunie, 2018

Duminica a IV-a după Cincizecime la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”

În Duminica a IV-a după Cincizecime (a Vindecării slugii sutaşului), Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Capitală, la care au participat clerul Catedralei și numeroși credincioși.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul mixt al Catedralei Mitropolitane condus de dna dirijor Angela Angheni.

După Rugăciunea Domnească – Tatăl Nostru, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Vladimir a binecuvântat pe Prot. mitr. Teodor Tihon, duhovnicul Catedralei, pentru un cuvânt de învățătură în cadrul căruia acesta a explicat pericopa evanghelică ce istorisește vindecarea slugii sutașului roman din Capernaum, arătând că numai prin credință și fapte bune putem dobândi Împărăția Cerurilor.

Credința este condiția esențială pentru dobândirea mântuirii, este modul prin care primim harul divin, care ni se oferă prin Hristos, pentru a conlucra cu el. Credința este ea însăși un dar al lui Dumnezeu, în sensul că ea nu ar fi posibilă dacă nu s-ar simți chemarea și atracția harului lui Hristos, care o provoacă.

Având exemplul credinței sutașului care s-a rugat pentru sănătatea slujitorului său, să-L mărturisim pe Mântuitorul Hristos ca Dumnezeu, Proniator al vieții noastre și să vestim cu voce tare binele pe care Dumnezeu, prin Mântuitorul Iisus Hristos îl face clipă de clipă vieții noastre.

La finalul rostirii predicatoriale, mai mulți dintre enoriașii veniți în Casa Domnului au primit Sfânta Euharistie, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media