Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

luni, 1 octombrie, 2012

Domnul Vasile Mudreac la popas aniversar

Cu ocazia aniversării celor 59 de ani din ziua nașterii, adresăm sincerele noastre felicitări domnului Vasile Mudreac, un vechi colaborator al Direcției Mitropolitane, care și-a demonstrat vrednicia și fidelitatea în timp.

Nu-i dorim domnului Mudreac nimic altceva decât să rămână și în continuare aceiași persoană cinstită, responsabilă și cordială pe care am reușit să o cunoaștem de-a lungul timpului, iar Bunul Dumnezeu să-l ție mulți ani fericiți, dăruindu-l cu deplină sănătate trupească și sufletească și ocrotindu-l de toată năpasta și ispita.

Asigurăm pe Domnia Sa de tot respectul și prețuirea noastră, îi urăm un sincer La Mulți Ani și izbândă în tot lucrul cel binecuvântat.

Cu dragoste creștinească,

Colaboratorii Direcției Mitropolitane