Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:53, miercuri, 18 iulie, 2012

Domnul Andrei Neguţă la 60 de ani de la naştere

Cu ocazia jubileului de 60 de ani, ne îndreptăm cele mai luminoase gânduri şi urări de bine către domnul Andrei Neguţă, consilier în cadrul Departamentului pentru Relaţii Externe al Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove, pentru colaborare cu corpul diplomatic acreditat în Federaţia Rusă şi ţările CSI.

Domnule Neguţă, de-a lungul timpului am reuşit să vă cunoaştem ca un iscusit diplomat, un vrednic patriot al ţării dar şi ca un bun creştin, întotdeauna alături de Biserică atât acasă, cât şi departe, peste hotare.

Ca dovadă a prodigioasei dumneavoastră activităţi stau nenumăratele realizări din diferite spectre ale vieţii diplomatice şi sociale, pentru care vă sunt recunoscători atâţia şi atâţia oameni.

Astăzi, cu prilejul frumosului jubileu, nu vă dorim nimic altceva decât să vă ştim şi în continuare la fel de entuziast şi dăruit activităţii dumneavoastră prin care aduceţi deosebite contribuţii la consolidarea concetăţenilor noştri aflaţi în afara ţării, în jurul valorilor constructive şi perene.

Asigurându-vă de înalta noastră preţuire şi respectul deosebit, vrem să vă urăm deplină sănătate trupească şi sufletească, răbdare şi perseverenţă în nobila dumneavoastră misiune, pentru atingerea tuturor scopurilor propuse.

 

Cu consideraţie,

Direcţia Mitropolitană

  

***

Cu prilejul frumosului eveniment, domnul Andrei Neguţă a primit un mesaj de felicitare şi din partea Prot. Mitr. Ghenadie Ţurcanu, Preşedintele Departamentului pentru Relaţii Externe al Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove, în care se menţionează următoarele: „Felicitându-vă călduros cu ocazia celui de al 60-lea jubileu din ziua naşterii, vă mulţumim pentru munca pe care o depuneţi în cadrul Departamentului pentru Relaţii Externe al Mitropoliei Moldovei şi pentru contribuţia pe care o aduceţi astfel pentru crearea şi menţinerea unităţii concetăţenilor noştri aflaţi peste hotare. Fie ca Bunul Dumnezeu să vă ajute în lucrarea dumneavoastră, iar viaţa pe care o trăiţi să fie un model pentru tânăra generaţie. Să ne trăiţi întru muţi ani!”

 

Sursa: ovtsmd.ru