Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

marți, 7 octombrie, 2014

Domnnul Alexandru Voleac, la un frumos popas jubiliar

Stimate Domnule Alexandru Voleac,

În zi de aleasă aniversare, când prin bunăvoința Atotputernicului Dumnezeu, v-ați învrednicit să ajungeți cu cinste la 50 de ani de viață pământească, Vă aducem sincerele noastre felicitări și urări de bine cu acest binecuvântat prilej.

De-a lungul timpului, de când v-ați dedicat activitatea pentru Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, v-ați arătat a fi un om vrednic și harnic, câștigând astfel respectul și aprecierea colegilor și a tuturor celor care Vă cunosc și pe care îi cunoașteți.

La frumosul popas aniversar, nu Vă dorim nimic altceva, decât să păstrați vie credința întru Domnul Hristos și acele calități care v-au consacrat, rămânând simplu, demn, săritor la nevoie și iubitor de cele sfinte.

Asigurându-Vă de respectul pe care vi-l purtăm, Vă urăm un sincer și cordial La Mulți Ani!

Cu arhierești binecuvântări,

+ VLADIMIR,
MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE