Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

joi, 6 august, 2015

Distincții Patriarhale pentru slujitorii și ctitorii Bisericii Ortodoxe din Moldova

Cu prilejul pomenirii a o mie de ani de la adormirea Sf. Kneaz Vladimir, cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh Kiril, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a decorat un grup de slujitori și ctitori ai Bisericii Ortodoxe din Moldova cu Medalia Comemorativă dedicată acestui milenar eveniment.

Cu acest frumos prilej, Înaltpreasfinția Sa a transmis celor prezenți mesajul de felicitare al Preafercirii Sale, însoțit de îndemnurile pentru o slujire vrednică și dedicată întru totul Sfintei Ortodoxii.

La rândul lor, slujitorii și ctitorii și-au exprimat recunoștința pentru atenția Patriarhală, epxrimată prin distincțiile acordate și prin cuvintele părintești, felicitând totodată pe Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir cu prilejul recentei prăznuiri a mijlocitorului ceresc – Sf. Kneaz Vladimir.