Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

15:07, vineri, 19 octombrie, 2012

Deosebite mulțumiri publicației “Familia Ortodoxă”

Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove aduce sincere mulțumiri colegiului de redacție al revistei românești “Familia Ortodoxă” și tuturor binefăcătorilor care au făcut posibilă editarea și tipărirea gratuită a publicației (plus cd-ul audio),  pentru toate parohiilie din Republica Moldova,  pe parcursul a mai multor luni.

Pe fundalul unei secete spirituale tot mai acute, care afectează în special tânăra generație, o revistă de talia “Familiei Ortodoxe” este mai mult decât binevenită în casa fiecărui creștin, fie el slujitor sau mirean, astfel că gestul Domniilor Voastre s-a bucurat de o largă rezonanță în rândurile credincioșilor noștri.

Vă suntem profund recunoscători pentru jertfa făcută, asigurându-Vă de înalta noastră apreciere pentru munca binecuvântată pe care o faceți și de rugăciuni spre izbândă în toate.