Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

luni, 20 mai, 2013

Decoraţii şi recunoştinţă pentru ctitori şi binefăcători

IMG_0370

Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir a decorat în dimineaţa zilei câţiva ctitori ai sfintelor locaşe din r. Ialoveni.

Cu ocazia sărbătorilor pascale, la raportul depus de protopopul raionului Ialoveni Prot. Mitr. Anatolie Stefanov, pentru sprijinul acordat bisericilor din r. Ialoveni și în deosebi  pentru aportul considerabil la construcția bisericii din. s. Ruseștii Vechi, comisarul-colonel al raionului dl. Oleg Pohilă și domnul Ruslan Gaștea au fost decorați cu următoarele distincţii:

– Ordinul Sf. Paisie Velicicovschi gr. II și respectiv medalia Sf. Ștefan cel Mare și Sfânt.

Cu această ocazie, Mitropolitul a mulţumit invitaţilor pentru eforturile depuse de domniile lor întru binele şi mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Serviciul de presă al Mitropoliei