Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

15:51, marți, 17 ianuarie, 2017

Decoraţii pentru slujire vrednică la Altarul Domnului

Marţi, 17 ianuarie, la Reşedinţa mitropolitană, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir a primit în audienţă pe Arhim. Petru (Tomacinschi), stareţul mănăstirii „Sf. Ierarh Nicolae” din s. Dobruşa, r. Şoldăneşti, însoţit de câţiva vieţuitori ai mănăstirii.

În cadrul înrtrevederii s-au discutat diverse aspecte organizatorice din viaţa mănăstirii, orarul liturgic şi organizarea pelerinajelor în perioada rece a anului.

La raportul părintelui stareţ, pentru slujire vrednică la Altarul Domnului, Mitropolitul a binecuvântat pe clericii mănăstirii: Ierom. Serghei (Răzmeriţa), Ierom. Pavel (Adomniţa), Ierom. Andrei (Turcu), cu dreptul de a purta cruce de aur.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media

***

Scurt istoric:

Mănăstirea Dobrușa se află la 100 km de Chișinău, în prejma satului Dobruşa. A fost întemeiată în anul 1772, de către un monah Ioasaf venit de la mănăstirea Probota, Suceava. Acesta, a ridicat aici o biserică de lemn, împreună cu călugărul Eufimie de la mănăstirea Curchi. Dar, fiind rechemat în Moldova, bisericuţa n-a fost sfîrşită decît în 1785 de către Eufimie, împreună cu alţi monahi din Curchi.

Peste este mai bine de două secole (în 1939), pe locul ei se va construi o biserică din piatră. În 1822 se construiește și o biserică din piatră, ctitor principal fiind boierul Toma Cosma. În 1847 se zidește biserica cu hramul „Schimbării la Față”, folosită ca paraclis de iarnă.

După 1918 o parte din averea mănăstirii a fost secularizată, totuşi Dobruşa a rămas una dintre cele mai bogate mănăstiri. În 1923 mănăstirea Dobruşa a trecut de la eparhia Chişinăului în cea a Hotinului. Episcopul Hotinului Visarion Puiu reînnoiește bisericile și înființează aici o școală de cîntăreți și o mare tipografie.

În 1960 mănăstirea Dobruşa a fost transformată în şcoală-internat pentru copiii cu handicap. Biserica de iarnă „Schimbarea la Față” a fost transformată în club, iar cea de vară „Sfîntul Ierarh Nicolae” — la început în cantină, apoi în depozit alimentar. Cimitirul mănăstirii a fost nivelat, crucile scoase, iar pe locul lui se construiește un teren sportiv. Şcoala auxiliară a funcţionat pînă în 1994, cînd credincioşii satelor din zonă au solicitat redeschiderea mănăstirii.

În anul 1997 se termină restaurarea bisericii „Schimbarea la Față”. Apoi a fost renovată biserica mare, cu hramul „Sfîntul Ierarh Nicolae”.

Mănăstirea Dobrușa mai are un schit „în deal”, a cărui biserică are hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.