Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

16:49, luni, 16 martie, 2015

Decorație Mitropolitană pentru un vrednic slujitor al Bisericii Ortodoxe din Moldova

Pr. Eugeniu Batca

Astăzi, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a primit vizita Prot. Mitr. Eugeniu Bâtcă, un vrednic slujitor al Bisericii Ortodoxe din Moldova, paroh al bisericii cu hramul în cinstea Tuturor Sfinților, din municipiul Chișinău.

Întâistătătorul l-a felicitat pe părintele Eugeniu cu prilejul aniversării a 60 de ani de viață pământească și 35 de ani de slujire cu sârguință la Altarul Domnului.

Cu acest frumos prilej, Vlădica Vladimir l-a decorat pe omagiat cu Ordinul „Ștefan cel Mare” gr. II, pentru munca depusă de-a lungul timpului spre binele și mărirea Sfintei noastre Biserici, dăruindu-i și o frumoasă cruce pectorală, care să îi aducă aminte Preacucerniciei Sale de acest ales popas aniversar.

Părintele Eugeniu și-a manifestat recunoștința față de Înaltpreasfinția Sa pentru cordialele cuvinte de felicitare, precum și pentru permanenta grijă părintească pe care o are față de slujitorii Bisericii Ortodoxe din Moldova. Adresându-se în continuare Mitropolitului Vladimir, Sfinția Sa a declarat că și în continuare, cu ajutorul Domnului și cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale, își va dedica toate forțele spre a sluji cu râvnă Biserica lui Hristos.