Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

luni, 16 februarie, 2015

Cuvântul ÎPS Mitropolit Vladimir către participanții Seminarului metodologic republican „Școala și Biserica: parteneriat pentru educație”

Cuvântul Înalt Preasfinției Sale ÎPS Vladimir,

Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, către participanții Seminarului metodologic republican „Școala și Biserica: parteneriat pentru educație”, ediția a IV-a din 10.02.2015, or. Florești

Iubiți întru Hristos frați și surori!

Stimați pedagogi și slujitori ai Altarului!

Ne bucurăm să știm activă relația de colaborare constructivă dintre Școală și Biserică, exprimată inclusiv, aici și acum, prin desfășurarea celui de al patrulea Seminar metodologic republican.

Cu toții știm foarte bine că în societatea noastră, din fericire, pedagogia și teologia nu pot fi privite ca elemente ale unor planuri diferite, fiind, din contra, asociate aceluiași nobil scop de luminare și propășire a personalității și a Personalităților.

Această practică este în mod vădit una cu tradiție, chiar dacă, pe parcursul timpului, au fost tentative, feroce sau slabe, masive sau izolate, de a destrăma această simfonie.

Deși astăzi mai sunt dintre cei care, din lipsă de informare sau din rea-credință, încearcă să se opună conlucrării dintre Școală și Biserică, considerând această practică una arhaică și chiar retrogradă, avem toate motivele să credem că, actualmente, colaborarea celor două instituții înregistrează un succes considerabil, datorită viziunilor comune cu referire la viitorul tinerei generații, în particular, și al întregului nostru popor, în general.

Prin milostivirea lui Dumnezeu, succesele se datorează profesionalismului, entuziasmului și dăruirii de care dau dovadă toți cei implicați în această mare lucrare. Fie slujitor sau mirean, fiecare persoană care și-a asumat nobila misiune de a munci pentru dezvoltarea multilaterală a copiilor – atât intelectuală, precum și spirituală – își duce exemplar această cruce deloc ușoară, dând un veritabil exemplu de responsabilitate civică.

În această ordine de idei, considerăm că prerogativa principală a învățământului religios în instituțiile preuniversitare este cea de sădire a seminței duhovnicești, și nu doar cea de îmbogățire a bagajului de cunoștințe. Până la urmă, acesta și este cheia spre succesul nostru comun – valorificarea potențialului spiritual al copiilor și tinerilor noștri, iar prin aceasta și noi, la rându-ne, ne vom apropia și mai mult de esența Ortodoxiei, or învățându-i Adevărul pe alții, ne facem propovăduitori, iar propovăduind drept – și credința noastră sporește.

Suntem conștienți de faptul că mai sunt încă multe de făcut pentru a atinge țelurile scontate la capitolul învățământ religios. Dacă până acum s-a muncit cu sârg și abnegație, de acum înainte avem a ne dubla și tripla eforturile noastre comune, deoarece acest domeniu este unul care se alimentează cu dinamism și spirit de inițiativă, astfel încât, odihnindu-ne acum pe lauri, riscăm să compromitem totul ce s-a construit cu neasemuită răbdare până la acest moment.

Viitorul este cu atât mai promițător, cu cât se face o muncă bineplăcută lui Dumnezeu, iar cei care și-au asumat această ascultare o fac – suntem siguri – din cele mai nobile porniri ale sufletului.

Pe această cale, dorim să reiterăm disponibilitatea permanentă a Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove pentru toți profesorii de religie și pentru cei care pun umărul și vorba ziditoare, așa încât astăzi copilașii să poată afla de pe băncile școlii Cuvântul Mântuitorului Hristos.

Urându-vă tuturor succes și inspirație în nobila lucrare pe care o realizați, vă dorim tot binele și vă spunem Doamne ajută!

Cu arhierești binecuvântări,

† Vladimir,