Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:08, sâmbătă, 19 octombrie, 2013

Cursurile de perfecţionare pentru lucrul cu mass-media laică – la final

La data de 18 octombrie a.c., s-au încheiat cursurile susţinute de către Departamentul Informaţional Sinodal al Bisericii Ortodoxe Ruse, destinate colaboratorilor serviciilor de presă şi ai publicaţiilor religioase din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Pe parcursul celor trei zile de studiere teoretică şi activitate practică, participanţii din toate Eparhiile Mitropoliei Moldovei au avut posibilitatea să-şi îmbunătăţească aptitudinile mediatice şi să afle noi metode de promovare a mesajului Bisericii prin intermediului presei în toată diversitatea ei.

La final, într-o atmosferă festivă participanţii au primit certificate de participare, care le deschid calea către o colaborare dinamică cu DIS al BORu.

Membrii delegaţiei Departamentului Sinodal nu au uitat să mulţumească Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Vladimir, tuturor Arhiereilor din cuprinsul Mitropoliei Moldovei  şi  gazdelor pentru primirea cordială şi implicarea activă de-a lungul întregului program cognitiv.