Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

13:06, marți, 5 august, 2014

Sf. Ignatie Brinacianinov – Curăţiţi-vă prin poruncile evanghelice şi prin nevoinţele evlavioase…

Pentru a înţelege aşa cum trebuie Noul Testament, citiţi-i pe sfinţii învăţători ai Bisericii, citiţi şi Psaltirea, şi celelalte cărţi ale Vechiului Testament.

Să aveţi evlavie faţă de Sfânta Scriptură, evlavia cuvenită unui adevărat fiu al adevăratei Biserici; să aveţi cuvenita încredere şi evlavie faţă de scrierile Părinţilor! Acelaşi Duh al lui Dumnezeu Care a lucrat în prooroci şi în apostoli a lucrat în sfinţii învăţători şi păstori ai Bisericii: martor al acestei dogme este Sfântul Apostol: Dumnezeu a pus în Biserică întâi apostoli, al doilea prooroci, al treilea învăţători (I Cor. 12, 28).

Potrivit spuselor apostolului, spuselor Sfintei Scripturi şi îndrumării Bisericii, primul loc în lecturile dumneavoastră evlavioase trebuie să-l ocupe scrierile apostoleşti. Între scrierile apostoleşti, primul loc îl are Evanghelia. Pentru a înţelege aşa cum trebuie Noul Testament, citiţi-i pe sfinţii învăţători ai Bisericii, citiţi şiPsaltirea, şi celelalte cărţi ale Vechiului Testament. Curăţiţi-vă prin poruncile evanghelice şi prin nevoinţele evlavioase. Pe măsura curăţiei lui, sufletului i Se arată Dumnezeu, i se descoperă cuvântul lui Dumnezeu, care pentru ochii trupeşti este acoperit cu vălul de nepătruns al cuvântului omenesc.

(Sfântul Ignatie BriancianinovDe la întristarea inimii la mângâierea lui Dumnezeu, Editura Sophia, 2012, pp. 182-183)

Sursa: doxolgia.ro