Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

sâmbătă, 23 noiembrie, 2013

Credincioșii din s. Peresecina, r. Orhei, în vizită la Palatul Mitropolitan

Astăzi, un grup de credincioși din s. Peresecina, r. Orhei, în frunte cu păritnele-paroh, Prot. Mitr. Vasile Garbuz, au vizitat Palatul Mitropolitan, unde au fost primiți de către Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir.

În cadrul întrevederii, enoriașii prezenți au primit din partea Întâistătătorului alese distincții bisericești pentru truda depusă spre buna întreținere a parohiei din care fac parte.

Cuprins de emoții, Prot. Mitr. Vasile Garbuz a mulțumit Înalt Prea Sfinției Sale din numele tuturor celor prezenți pentru deosebita atenție care le-a fost acordată de către Întâistătător, subliniind că și în continuare cu toții vor munci spre binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

La rândul său, Vlădica Vladimir a binecuvântat oaspeții prezenți și le-a urat spor și perseverență în toate pornirile cele bune și de folos.