Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

22:38, marți, 20 decembrie, 2016

Contribuţia preotului la consolidarea familiei şi asigurarea bunăstării copilului

Cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, şi a PS Petru, Episcopul de Ungheni şi Nisporeni, seminarul informativ cu genericul „Contribuţia preotului la consolidarea familiei şi asigurarea bunăstării copilului” s-a desfăşurat la sediul episcopal din or. Ungheni în data de 20 decembrie 2016. La eveniment au participat preoţii din protopopiatul Ungheni. Invitatul special al evenimentului a fost d-l Constantin Potlog, Şeful-Adjunct al Direcţiei pentru Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei din r-nul Ungheni.

La inaugurarea seminarului, preotul Constantin Cojocaru, preşedintele Sectorului Sinodal Asistenţă Socială şi Caritate, a mulţumit d-lui Constantin Potlog pentru bunăvoinţa de a informa preoţii din circumscripţie despre serviciile sociale existente, menţionând că Biserica Ortodoxă întotdeauna a promovat activitatea socială şi milostenia, printre valorile de bază ale creştinismului.

Părintele Constantin a vorbit despre poziţia Bisericii Ortodoxe Ruse din care face parte Mitropolia Moldovei, vis-a-vis la familie şi problemele ce ţin de legislaţia juvenilă (aprobată la Sinodul Arhieresc din anul 2013). Astfel, citând sursa menţionată, s-a afirmat:

„Declarând că familia sănătoasă din punctul de vedere duhovnicesc este cea mai solidă temelie a bunăstării societăţii, Biserica este deschisă pentru colaborarea cu statul şi societatea civilă în chestiunile ce ţin de familie şi copil.”

Totodată, părintele Constantin a subliniat că familia, celula de bază a unei societăţi sănătoase, definită drept „Biserica de acasă” de către Sf. Ioan Gură de Aur, este unica entitate socială cu dreptul şi responsabilitatea de a-i creşte pe copii în spiritul valorilor creştine strămoşeşti care au determinat evoluţia noastră ca neam:

„Biserica afirmă că statul nu are dreptul să se implice în viaţa familiei, cu excepţia cazurilor când există dovezi despre pericolul iminent pentru viaţa, sănătatea şi starea morală a copilului, şi atunci când acest pericol nu poate fi înlăturat prin intermediul susţinerii părinţilor sau prin metode de convingere. Totodată, acţiunile organelor statului trebuie să se bazeze pe criterii de drept, clare şi neechivoce. Anume părinţii sunt cei care trebuie să determine metodele şi formele educaţiei copiilor proprii, în limitele dictate de necesitatea de asigurare a vieţii, sănătăţii şi situaţiei morale a copilului.” („Poziţia Bisericii cu privire la familie şi problemele ce ţin de legislaţia juvenilă”).

Domnul Constantin Potlog a specificat că statul împărtăşeşte pe deplin această poziţie, de aceea, este foarte binevenită colaborarea cu Biserica în domeniul asistenţei sociale şi protecţie a copiilor.

Reprezentantul DASPF Ungheni a descris serviciile sociale existente în raion, menţionând serviciile destinate familiilor cu copii, persoanelor în etate, persoanelor cu dizabilităţi, formele de plasament pentru diferite categorii vulnerabile, serviciile de sprijin familial, precum consilierea parentală, etc.. Atenţie deosebită a fost acordată serviciilor familiale menite să asigure integritatea familiei, evitând scoaterea copilului din familie şi plasamentul lui în instituţii rezidenţiale. Astfel, s-a vorbit despre serviciile Asistenţă Parentală Profesionistă, Sprijin Familial, activitatea centrelor de zi şi a centrelor de plasament, programele de reintegrare familială, şcolară şi comunitară a copiilor reîntorşi din internate, etc.

Accent deosebit a fost pus pe necesitatea de colaborare între preotul şi asistentul social comunitar şi lucrătorul social, dar şi implicarea preoţilor în activitatea Comisiilor Multidisciplinare instituite în fiecare comunitate. Scopul acestei comisii este întrunirea tuturor specialiştilor ce au tangenţă cu familia şi copilul: asistentul social comunitar, lucrătorul social, medicul de sector, cadrele didactice de la şcoală şi grădiniţă, poliţistul de sector, preotul, etc., pentru a identifica cele mai potrivite soluţii de asigurare a integrităţii familiei, ajutând-o să depăşească situaţiile de criză.

În finalul acestui seminar informativ, părintele Bartolomeu Turtureanu, protopopul de Ungheni, a mulţumit d-lui Constantin Potlog pentru informaţia împărtăşită, reafirmând deschiderea preoţilor din circumscripţie pentru colaborare cu DASPF şi alte structuri ale Statului, întru consolidarea şi prosperarea societăţii. „Urmând idealul trasat de Împăratul Iustinian, vreau să accentuez importanţa colaborării între Biserică şi Stat, spre binele poporului. În timp ce Biserica se ocupă de mântuirea sufletului, Statul este responsabil pentru aspectul fizic, pentru viaţa în trup”.

Evenimentul menţionat s-a desfăşurat în contextul Memorandumului de Colaborare semnat între Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Mulţumim proiectului „Familie puternică pentru fiecare copil” implementat de Asociaţia Obştească „Parteneriate pentru Fiecare Copil” cu sprijinul financiar al USAID, pentru asigurarea logistică a acestui seminar informativ.

Sectorul Sinodal Asistenţă Socială şi Caritate