Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:00, luni, 17 noiembrie, 2014

Conferinţă ştiinţifică dedicată Mitropolitului Dosoftei, desfăşurată la Parohia Ghidighici

Recent, în incinta Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Ghidighici, mun. Chişinău, s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică „Mitropolitul Dosoftei – un cărturar în slujba Bisericii şi neamului”, dedicată celor 390 de ani de la naşterea Sfântului Ierarh Dosoftei al Moldovei. Conferinţa a început cu intonarea troparului sfântului ierarh Dosoftei. Mai apoi s-a dat citire mesajului ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove către participanţii conferinţei.

Preotul Maxim Melinti a făcut prezentarea succintă a biografiei mitropolitului Dosoftei, după care a urmat prezentarea referatelor ştiinţifice: Contribuția lui Ştefan Ciobanu la valorificarea operei Mitropolitului Dosoftei – Maria Danilov, Doctor în istorie, Confirenţiar la Institutul de Istorie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Implicarea Mitropolitul Dosoftei al Moldovei în disputele teologice din a doua jumătate a sec. al XVII-lea – Nicolae Fuștei, cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Istorie, Academia de Ştiinţe a Moldovei (referatul a fost citit de către Andrei Golovatii), Credinţa, neamul şi limba în scrierile religioase ale Mitropoliților cărturari Varlaam şi Dosoftei – Ion Eremia, Doctor Habilitat în istorie, profesor univeristar, Director al Departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie, Universitatea de Stat din Moldova, Liturghierul Mitropolitului Dosoftei – Eugen Onicov, Doctor în teologie, Protoiereu, lector universitar la Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova, Sfântul Ierarh Dosoftei al Moldovei – ctitor al cărţilor sfinte – Grigorie Costin, Doctor în teologie, preot, paroh al bisericii din s. Vatra, mun. Chişinău, Psalmul 50 în versuri a Mitropolitului Dosoftei – Aurelia Jalauc, enoriaşă a parohiei Ghidighici, Activitatea iluministă a Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni – Ina Agachi, studentă la Facultatea de Istorie, Universitatea de Stat din Moldova.

Evenimentul care s-a bucurat de prezența unui număr mare de participanți, s-a încheiat cu o rugăciune de mulțumire către Bunul Dumnezeu pentru ajutor și luminare în buna organizare a acestei conferințe importante din punct de vedere teologic, cultural și istoric.

La final s-a convenit ca toate referatele şi prezentările să fie publicate într-un volum dedicat Sfântului Ierarh Dosoftei.