Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:06, sâmbătă, 5 octombrie, 2013

Conferinţă Internaţională “Respectarea dreptului copilului la abitație în familie.”

În sala de conferinţe a hotelului Leogrand a avut loc Conferinţa Internaţională “Respectarea dreptului copilului la abitație în familie. Analiza situaţiei existente în Republica Moldova prin prisma practicilor pozitive ale altor ţări.”

Preotul Nicolae Ciobanu, președintele Departamentului Mitropolitan Relaţii Culturale, a fost invitat la aceasta întrunire, unde a vorbit despre importanţa educţiei şi protejării de violenţă, dar şi de vicii a copiilor.

La eveniment au fost prezenţi oaspeţi din Estonia, Letonia, Croaţia, Scoţia, Romania, Ucraina, dar şi din diferite regiuni ale ţarii noastre.

Cu un cuvînt de salut a venit către cei prezenţi Dna Tamara Plămădeală, Avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilulu, care mai tîrziu a venit cu un raport de activitate pe perioada de 5 ani. Printre cei care ne-au vorbit despre respectarea dreptului copilului au Fost Dna Tatiana Potîng, Viceprim-ministru, preşedintele Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, şi Dna Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Printre realizările în domeniul protecţiei copilului s-au amintit următoarele: Avocatul copilului a organizat aproximativ 100 de acţiuni de promovare a dreptului copilului; mese rotunde; vizite săptămînale în localităţile din ţară; concursuri de desen şi radiofonice; lansarea paginii web cu sloganul “toţi copiii merită să fie fericiţi”, etc.

Trebuie să amintim că a fost lansat telefonul copilului, unde în caz de diferite maltratări copiii, dar şi maturii pot telefona la “Linia Fierbinte – Telefonul Copilului” – 080011116 pentru a cere susţinere.