Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:52, vineri, 3 octombrie, 2014

Comisia Interortodoxă Specială pentru pregătirea Sinodului Pan-Ortodox şi-a început lucrările. BORu consideră că sunt necesare modificări serioase în documentele deja eleborate

Pe 30 septembrie 2014 la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice din Chambésy, în apropiere de Geneva, Comisia Interortodoxă Specială  pentru pregătirea Sinodului Pan-Ortodox și-a început activitatea. Scopul întâlnirii este revizuirea editorială a proiectului de documente ale Sfântului și Marelui Sinod adoptate mai înainte.

Decizia de a convoca Comisia Interortodoxă Specială pentru pregătirea Sinodului Pan-Ortodox a fost luată de catre întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe locale în cadrul ședinței care a avut loc la Istanbul între 6 și 9 martie 2014.

Cu binecuvântarea Patriarhului Moscovei și al Întregii Rusii, Chiril, Biserica Ortodoxă Rusă este reprezentată la această întâlnire  de o delegație condusă de Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, preşedintele Departamentului de relații externe bisericești. De asemenea, fac parte din delegație protopopului Nicolae Balashov, vice-preşedinte al Departamentului, și diaconul Anatole Tchouriakov (ca traducător), asistent în cadrul aceluiași departament.

Adresându-se membrilor comisiei, care s-au reunit sub președinția Mitropolitului Ioan de Pergam (Patriarhia Ecumenică), Mitropolitul Ilarion a transmis salutul și cele mai bune urări ale Patriarhului Moscovei și al Întregii Rusii, Chiril, afirmând că Preafericirea Sa “a participat personal de mai mulți ani, în calitate de președinte al Departamentului pentru Relații externe al Patriarhiei Moscovei,  la procesul Sinodului Pan-ortodox. Acum, ca Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii, el continuă să acorde o atenție personală la această problemă inter-ortodoxă de cea mai mare importanță”. Subliniind că “viitorul Sinod nu poate fi numit ecumenic, că nu poate fi plasat la același nivel ca cele șapte Sinoade Ecumenice, pe care se bazează sfânta noastră credință ortodoxă,” reprezentantul Bisericii Ortodoxe Ruse și-a exprimat, totuși, dorinta ca Sinodul Pan-ortodox, a cărui pregătire dureaza de peste cincizeci de ani, să devină “un eveniment care unește Bisericile noastre, care poate sa lumineze pozițiile comune cu privire la anumite probleme contemporane aduse pe ordinea de zi a viitoarului Sinod.” De asemenea, Biserica Ortodoxă Rusă “acordă o mare importanță în procesul de pregătire” și consideră ca un act important lucrarile Comisiei Speciale, care va revizui documentele elaborate anterior, considerând că “nu numai editarea ci, de asemenea, aportul unor modificări serioase” este necesar și “care vor prezenta cu adevărat textele în cauză“.

În particular, atunci când se lucrează pe documente cu privire la problemele legate de relațiile inter-creștine, este esențial să se ia în considerare pe deplin “schimbările majore“, care au avut loc în ultimele decenii “într-o serie întreagă de comunități protestante care sunt membre ale Consiliului Mondial al Bisericilor; numeroase dintre ele fiind, care s-au angajat pe calea liberalizarii doctrinei și învățături morale; cu multe dintre ele, noi oprind acum, practic, dialogul”. Documentele Sinodului trebuie să mărturisească în mod clar că participarea creștinilor ortodocși în lucrările de organizare inter-creștine “se bazează pe convingerea noastră fermă că numai Biserica Ortodoxă este cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească“, a declarat președintele Departamentului de Relații externe eclesiale.

Mitropolitul Hilarion și-a exprimat, de asemenea, regretul profund față de faptul că reprezentanții Bisericii Ortodoxe a Cehiei și Slovaciei nu au fost invitați la ședința Sinodului. El a sperat revizuirea acestei decizii de către partea care a făcut invitaţiile, altfel fiind imposibilă buna executare a hotărârii adunării întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe locale de la Istanbul, cu privire la luarea tuturor deciziilor, în cadrul pregătirii Sinodului Pan-Ortodox, pe baza consensului tuturor delegațiilor Bisericilor locale autocefale, egale în drepturi.

Activitatea Comisiei speciale se va încheia pe 3 octombrie.

www.ortodox.md