Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:19, luni, 25 noiembrie, 2013

Colocviu de exegeză patristică la Institutul Saint Serge din Paris

La Institutul de Teologie Ortodoxă Saint Serge din Paris va avea loc un colocviu patristic internaţional pe teme de exegeză patristică.

Evenimentul va avea loc pe 29 şi 30 noiembrie 2013 şi va avea ca temă “Scriptura şi Tradiţia”.

Printre subiectele abordate în acest colocviu se numără: exegeza patristică şi exegeza modern, exegeza teologică capadociană, figura lui Ilie în opera Sfântului Grigorie Teologul, Ecclesiastul sau dialogul cu lumea, exegeza hrisostomică, eshatologia holistică, lectura Prologului Evangheliei lui Ioan de către Sf. Efrem Sirul, Evagrie Ponticul – hermeneut al Sfintei Scripturi etc.

www.doxologia.ro