Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 8 februarie, 2013

CIRCULARĂ cu privire la activitatea Departamentului Mitropolitan „Arhitectură, Restaurare şi Pictură Bisericească”

CIRCULARĂ

 

În condiţiile alinierii Republicii Moldova la programele europene de salvgardare a patrimoniului cultural devine absolut necesară racordarea activităţii Departamentului Mitropolitan „Arhitectură, Restaurare şi Pictură Bisericească” unor norme şi legităţi care ar permite funcţionarea corectă, în conformitate cu baza legislativă a ţării şi canoanele bisericeşti.

Activitatea Departamentului Mitropolitan „Arhitectură, Restaurare şi Pictură Bisericească”, este axată pe trei direcţii fundamentale, legate de construcţie şi arhitectură, restaurare şi pictură bisericească. Din aceste considerente, în legătură cu procesul de reorganizare și perfectare a regulamentelor de funcționare, se emite următoarea circulară:

  1.       Activitatea arhitecţilor, restauratorilor şi pictorilor bisericeşti în cadrul instituţiilor ecleziastice din ţară este coordonată de Departamentul Mitropolitan „Arhitectură, Restaurare şi Pictură Bisericească”.
  2.       Protopopii să prezinte lista obiectivelor, bisericilor, complexelor monahale de valoare istorică, a picturii bisericești și a inventarului liturgic prețios care se află actualmente în proces de restaurare și reconstrucție sau se preconizează pentru restaurare în anul curent, 2013.
  3.       Preoții bisericilor și stareții mănăstirilor să prezinte lista meșterilor arhitecți, pictori și restauratori care au activat în anul 2012 și vor continua activitatea în anul curent.
  4.       Conducătorii grupurilor meșterilor care efectuiază lucrări de arhitectură, restaurare, reconstrucție a interiorului și exteriorului obiectivelor de cult să se prezinte la Mitropolia Moldovei, str. București, 119, Departamentul Arhitectură, Restaurare și Pictură Bisericească, pentru semnarea acordurilor de muncă și pentru eliberarea legitimațiilor care acordă permisiunea de a efectua lucrări de reparație, construcție și restaurare pentru păstrarea valorii istorico-artistice a edificiilor ecleziastice, a picturii bisericești și a podoabelor de cult.

Prezenta circulară intră în vigoare de la data semnării.

Responsabilitatea pentru executarea circularei revine Președintelui Departamentului Arhitectură, Restaurare și Pictură Bisericeasă, prot. mitr. Manole Brihuneț.

ÎPS VLADIMIR, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove

Ex.: prot. mitr. Manole BRIHUNEȚ,

Tel.: 069924015

Email: patrimoniu-bisericesc@mail.ru