Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

20:55, duminică, 23 iunie, 2013

Cincizecimea prăznuită la Catedrala Mitropolitană

Duminica Cincizecimii, sau a Pogorârii Duhului Sfânt – una dintre cele mai importante sărbători creștine, prin care se celebrează întemeiera Bisericii lui Hristos, a fost prăznuită cu deosebită evlavie și bucurie duhovnicească la Catedrala “Nașterea Domnului”, unde Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir dimpreună cu slujitorii coliturghisitori a oficiat Serviciul divin sărbătoresc.

Acest deosebit eveniment duhovnicesc și istoric prin care Bunul Dumnezeu a binevoit să înființeze instituția divino-umană care să unească omenirea întru nădejdea mânturii și a vieții veșnice, a adunat nenumărați credincioși dornici de a da slavă Mântuitorului și de a-I mulțumi pentru bunătatea Sa nemărginită.

După Liturghie, enoriașii au ascultat un cuvânt de întărire și îndemn la fapte bune, după care Vlădica Vladimir a oficiat un Te-Deum de mulțumire, iar mai târziu a fost săvârșită slujba vecerniciei, cu citirea rugăciunilor special pentru această zi, în timpul cărora, poporul și Arhipăstorul, uniți în gând și în cuget, au lăudat pe Atotțiitorul Dumnezeu.

Mențiomăm că bucuria credincioșilor prezenți la Catedrala Mitropolitană a venit să o împărtășească și Prea Sfințitul Episcop Anatolie de Cahul și Comrat, care s-a rugat alături de Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir.