Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:57, joi, 5 iulie, 2012

Cele mai sincere felicitări și urări de bine părintelui Maxim Melinti

Cu ocazia zilei de naștere, adresăm cele mai sincere felicitări și urări de bine părintelui Maxim Melinti, un tânăr și vrednic slujitor care a reușit să se recomande ca un preot vrednic și înțelept, ce nu-și precupețește puterile pentru a ajuta cu sfatul și cu fapta pe cei aflați în nevoie.

Urându-i multă răbdare și putere pentru a-și îndeplini cu demnitate nobila misiune duhovnicească încredințată, ne rugăm Bunului Dumnezeu să-l țină mulți ani sănătoși spre slava Sa și spre mântuirea credincioșilor.

Cu respect,

Direcția Mitropolitană

În continuare vă propunem să citiți un interviu cu Prot. Maxim Melinti realizat în anul 2011.