Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

19:52, luni, 13 august, 2012

Către inspectorii pentru învățământ din Eparhiile Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove

În urma colaborării cu Ministerul Educației al Republicii Moldova, conform Ordinului nr. 761 din 08 septembrie 2011 al Ministrului Educației referitor la abordarea și implementarea curriculumului pentru disciplina Religie, emitem următoarea Dispoziție:

Inspectorii pentru Învățământ din cadrul Episcopiilor Bisericii Ortodoxe din Moldova sunt obligați să expedieze până la 20.08.12 un raport referitor la implementarea curriculumului Religie în școlile-pilot, precum și sugestii de modificare a programei de învățământ (în baza dărilor de seamă ale metodiştilor din Protopopiate), în versiune electronică, la adresa: dep.studii.mm@gmail.com.

Raportul nu trebuie să depășească volumul de 7 pagini A4, caractere Times New Roman, 1,5 interval, mărimea fontului: 12. Textele vor fi publicate în culegerea de materiale a conferinței „Şcoala şi Biserica: parteneriat în numele viitorului”.

Fiecare inspector eparhial pentru învățământ va ține în cadrul Seminarului Republican un discurs de 5-7 min. în baza raportului prezentat, venind cu date statistice referitoare la predarea religiei și cu propuneri concrete pentru modificările programei curriculare și la cadrul legislativ al disciplinei.

Inspectorii au sarcina de a asigura prezenţa metodiştilor din protopopiate la seminarul republican „Şcoala şi Biserica: parteneriat în numele viitorului” care va avea loc la  29 august 2012.

Locul desfăşurării conferinţei:
mun. Chişinău, str. Dosoftei nr. 99.
Înregistrarea participanţilor: 9.00 – 9.30.

+VLADIMIR,

Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove