Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:00, luni, 29 septembrie, 2014

Care sunt datoriile părinţilor faţă de copii?

Părinţii au datoria de a-i învăţa pe copii dreapta credinţă şi frica de Dumnezeu. „Au datoria de a le povesti copiilor lucrurile cele minunate ale lui Dumnezeu din sfintele cărţi.”

Prima datorie a părinţilor faţă de copii este aceea de a-i iubi. Copiii trebuie să fienăscuţi din dragoste şi din dorinţa ambilor soţi, iar nu din plăcere, din păcat sau din întâmplare. A doua datorie a părinţilor faţă de copii este de a-i învăţa legea dumnezeiască. Părinţii au datoria de a-i învăţa pe copii dreapta credinţă şi frica de Dumnezeu. Au datoria de a le povesti copiilor lucrurile cele minunate ale lui Dumnezeu din sfintele cărţi.

Părinţii mai au datoria de a-i învăţa pe copii ascultarea şi supunerea au datoria de a-i binecuvânta; de a compătimi pe copiii lor; de a-i îndemna şi mângâia; de a-i conduce bine; de a-i mustra pe copii; de a-i îndrepta şi pedepsi la nevoie; de a nu-i întărâta şi mânia; de a le îndeplini trebuinţele cele de nevoie.

Au datoria să-i ajute în vreme de ispite şi în caz de boală; să fie pildă bună fiilor lor şi să-i înveţe pe copii din tinereţe toate faptele bune şi dragostea creştină după Sfânta Evanghelie. Apoi să-i încredinţeze unor duhovnici buni.

(Arhimandrit Cleopa Ilie, Îndrumări duhovniceşti pentru vremelnicie şi veşnicie, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004, p. 49)

www.doxologia.ro