Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

20:59, joi, 8 mai, 2014

Bucurie duhovnicească pentru credincioşii din s. Işcalău, r. Făleşti

În dimineaţa acestei zile, suflarea binecredincioasă din Işcalău, Făleşti, cu mic, cu mare, s-au adunat la biserica cu hramul în cinstea Sfântului Ioan Teologul, pentru a întâlni pe Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir şi pentru a participa la serviciul divin arhieresc.

Slujba a început cu sfinţirea Altarului, după care Chiriarhul, înconjurat fiind de numeroşi slujitori, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, în deplină bucurie sufletească şi unire întru credinţă.

În timpul serviciului divin, Prot. Vadim Lucic a fost decorat de către Vlădica Vladimir cu dreptul de a purta Cruce cu Pietre Scumpe, iar Preotul Ghenadie Vieru s-a învrednicit de a purta Cruce de Aur.

În cuvântul său de felicitare către slujitori şi credincioşi, Înaltpreasfinţia Sa a mulţumit tuturor pentru primirea călduroasă, s-a declarat bucuros să vadă atâţia şi atâţia copilaşi dornici de a participa la sfintele slujbe şi a urat tuturor să aibă parte de toate binefacerile Domnului atât în perioada pascală, precum şi de-a lungul întregii vieţi pământeşti.

La rândul său, părintele Ghenadie şi-a manifestat recunoştinţa fiască faţă de dragostea şi bunăvoinţa părintească a Mitropolitului, menţionând că şi de acum înainte vor trăi după învăţătura Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova, cu dragoste şi cu frică de Hristos.

La final, toţi creştinii au primit din partea Înaltpreasfinţiei Sale inconţe şi cărţi de rugăciuni.