Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

20:09, joi, 21 noiembrie, 2013

Biserica „Sf. Constantin și Elena” din Chișinău – în strai de sărbătoare

Cu prilejul renovării, una dintre cele mai vechi biserici ale capitalei, care poartă hramul în cinstea Sfinților Împărați Constantin și Elena, a găzduit astăzi un serviciu divin festiv oficiat de către Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir.

Acest frumos eveniment a făcut ca sfântul lăcaș de pe colinele Râșcanilor să fie neîncăpător pentru nenumărații credincioși dornici să se bucure alături de Întâistătător și slujitorii acestei biserici de frumoasa sărbătoare.

În timpul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, Prot. Mitr. Vitalie Roșca a fost decorat cu dreptul de a sluji cu Ușile Împărătești deschise până la „Tatăl nostru”, Prot. Mitr. Agafonic Potoroacă s-a învrednicit de Ordinul „Meritul Bisericesc”, iar părintele Fiodor Jecu a fost distins cu Medalia „Cuv. Paisie Velicikovski”.

Serviciul divin de astăzi a fost unul deosebit și pentru tânărul Octavian Roșca, absolvent al Academiei Teologice din Chișinău, care s-a învrednicit de hirotonie în treapta diaconească.

Cu această binecuvântată ocazie, Vlădica Vladimir i-a urat nou-hirotonitului diacon să își îndeplinească slujirea cu credincioșie și dăruire întru slava Bunului și Dreptului Dumnezeu.

După Liturghie a fost săvârșit un Te-Deum de mulțumire, după care Mitropolitul a vorbit celor prezenți, felicitându-i cu ocazia praznicului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, dar și cu frumoasa renovare pe care au reușit să o săvârșească în sfânta biserică.

Înalt Prea Sfinția Sa le-a urat slujitorilor și enoriașilor să fie și mai departe la fel de sârguincioși în săvârșirea faptelor celor bune și de folos pentru suflet.

La rândul său, părintele Vitalie Roșca a mulțumit Întâistătătoului pentru grija părintească și pentru cuvintele de întărire, menționând că și în continuare, dimpreună cu turma încredințată va munci spre binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.