Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

7:50, luni, 11 mai, 2015

Biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din Durlești, la 150 de ani de la târnosire

În dimineața zilei de ieri, credincioșii din Durlești, cu mic, cu mare, avându-l în fruntea lor pe părintele paroh Prot. Mitr. Zosima Toia, l-au întâmpinat cu deosebită dragoste și bucurie duhovnicească pe Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, care a oficiat un serviciu divin festiv, cu prilejul aniversării a 150 de ani de la târnosirea bisericii cu hramul în cinstea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, din localitate.

În timpul Sfintei Liturghii, în cadrul căreia alături de Întâistătător a coliturghisit Preasfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Birceni, precum și numeroși slujitori, întreaga adunare binecredincioasă, cu mic, cu mare, a înălțat rugăciuni de laudă și de mulțumire către Bunul Dumnezeu care, cu mărinimie a învredincit dulreștenii să ajungă cu bine pentru a celebra această importantă zi atât din punct de vedere istoric, dar mai ales, duhovnicesc.

În cadrul slujbei, Prot. Mir. Zosima Toia s-a învrednicit de a fi decorat cu Ordinul „Meritul Bisericesc”, iar Pr. Adrian Toia a primit Ordinul „Cuv. Paisie Velicijovski”, în semn de recunoștință pentru munca sârguincioasă și dezinteresată, depusă spre binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Mai apoi, a fost oficiat un Te-Deum de mulțumire, iar în conitnuare, credincioșii s-au adunat în curtea sfântului lăcaș unde, Părintele Zosima a lansat volumul „Biserica Sf. Arh. Mihail și Gavriil din Durlești la 150 de ani”, precum și traducerea cărții Prot. Grigore Diacenco „Călăuza Propovăduitorului Ortodox”.

Vorbind celor prezenți, Vlădica Vladimir a adresat călduroase cuvinte de felicitare cu prilejul acestui important eveniment, dând aprecieri deosebite trudei îndelungate a Părintelui Zosima pe tărâmul activității pastoral-misionare. În acest context, Înaltpreasfinția Sa și-a exprimat speranța că aceste eforturi prodigioase vor avea o îndelungată continuitate și vor fi un exemplu demn de urmat pentru toți cei care vor să slujească Domnului.

La rândul său, Preacucernicia Sa a mulțumit Mitropolitului pentru cuvintele calde, menționând că și de acum înainte va rămâne fiu ascultător al Bisericii Ortodoxe din Moldova și își va dedica activitatea pentru propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu.